ad

فقه معلولین

متأسفانه درصد قابل توجهی از افراد جامعه را معلولین تشکیل می دهند که در اثر عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی و … روز به روز بر تعداد معلولین و تنوع معلولیت ها افزوده می شود.

بدون شک یکی از دغدغه های مهم در این خصوص پیشگیری از معلولیت است که از نیازمند بحثهای ژرف فقهی و حقوقی می باشد.

© مؤسسه فقه پویان بحرالعلوم - شماره ثبت: ۲۰۷۰ - نشانی: ایران، قم، خیابان شهید دل آذر، ابتدای کوچه 44 موسسه فرهنگی هنری بحرالعلوم تماس: 37203063-025 - پست الکترونیک: info@bahraloloom.ir