ad

کتاب-حقوق-اساسی-محیط-زیست-در-اسلام- فقه پویان بحرالعلوم

بررسی ها :

20,000تومان

مراد از حقوق اساسی در عبارت «حقوق اساسی محیط زیست»، به عنوان یکی از زیرشاخه های حقوق عمومی»است در این کتاب از سه سرفصل «آزادی گرائی»، «نهادگرائی» و «هنجار گرائی» صحبت به میان می اید. 

دسته:

توضیحات

نام کتاب:کتاب-حقوق-اساسی-محیط-زیست-در-اسلام

تألیف: سید محسن قائمی خرق

جلد اول  -۱۹۰  صفحه رقعی

سال انتشار: ۱۳۹۵

مراد از حقوق اساسی در عبارت

« کتاب حقوق اساسی محیط زیست»،

گرچه که می تواند هر دو معنای «حق های اساسی» و «حقوق اساسی به معنای دانش حقوق اساسی به عنوان یکی از زیرشاخه های حقوق عمومی» منظور باشد ولی از آنجا که اولی متداخلی در دومی است و مورد اول تنها قسمتی از پیکره­ی این کتاب را شکل می دهد، لذا سزاست که مراد از عنوان این کتاب، «حقوق اساسی محیط زیست به عنوان شاخه ای از دانش بشری» باشد که در آن، از سه سرفصل کلی «آزادی گرائی»، «نهادگرائی» و «هنجار گرائی» صحبت به میان می اید؛ مع الوصف نویسنده به دلیل اهمیت وافر دو قسمت اخیر، این جلد از حقوق اساسی زیست محیطی را به نحو زیر سازمان بندی نموده است.:

دفتر اول – «هنجارها»ی زیست محیطی.
دفتر دوم – «نهادها»ی زیست محیطی در رویکرد دینی و فقهی.

خرید کتاب 

© مؤسسه فقه پویان بحرالعلوم - شماره ثبت: ۲۰۷۰ - نشانی: ایران، قم، خیابان شهید دل آذر، ابتدای کوچه 44 موسسه فرهنگی هنری بحرالعلوم تماس: 37203063-025 - پست الکترونیک: info@bahraloloom.ir